Mer drivhuseffekt

January 7, 2012

Det har vært mye snakk om global oppvarming og drivhuseffekt (det er den samme?) I løpet av de siste ti årene. Jeg er kanskje kynisk, men jeg kan ikke unngå å tenke at en liten global oppvarming tross alt er en god ting. Da kan de ha negative konsekvenser for noen få millioner mennesker over hele kloden er mindre viktig. Jeg mener, er de selv jobber linje? Du må ta ansvar. Begrenset ansvar er et nøkkelbegrep i min mening. Så selv orden. Man skal ikke tro at du kan holde på og belastet andre bare fordi du fikk sin hembortspolat, eller mistet noen lemmer i et bombeangrep, som lider av benskjørhet eller har vært rasjonaliserte i en (selvsagt nødvendig) spin-off. Det har også vært mye snakk om eldre i sykehjem i privat sektor som er tvunget til å sove på gulvet og ikke får sine medisiner, etc. i løpet av den siste uken. Jeg tror selvfølgelig at det er opprørende. Hvordan kan eldre mennesker være så egoistisk? De bør vise litt mer forståelse av selskapene som opererer i hjemmet. Det kan være at beboerne ikke forvente å få din egen seng, medisin og mat hver dag, eller tilgang til fungerende toaletter. Nei, bør eldre tenke mer om aksjonærene faktisk bli veldig skuffet hvis de ikke får heftig avkastning.

Leave a Reply