Mer drivhuseffekt

January 7, 2012

Det har vært mye snakk om global oppvarming og drivhuseffekt (det er den samme?) I løpet av de siste ti årene. Jeg er kanskje kynisk, men jeg kan ikke unngå å tenke at en liten global oppvarming tross alt er en god ting. Da kan de ha negative konsekvenser for noen få millioner mennesker over hele kloden er mindre viktig. Jeg mener, er de selv jobber linje? Du må ta ansvar. Begrenset ansvar er et nøkkelbegrep i min mening. Så selv orden. Man skal ikke tro at du kan holde på og belastet andre bare fordi du fikk sin hembortspolat, eller mistet noen lemmer i et bombeangrep, som lider av benskjørhet eller har vært rasjonaliserte i en (selvsagt nødvendig) spin-off. Det har også vært mye snakk om eldre i sykehjem i privat sektor som er tvunget til å sove på gulvet og ikke får sine medisiner, etc. i løpet av den siste uken. Jeg tror selvfølgelig at det er opprørende. Hvordan kan eldre mennesker være så egoistisk? De bør vise litt mer forståelse av selskapene som opererer i hjemmet. Det kan være at beboerne ikke forvente å få din egen seng, medisin og mat hver dag, eller tilgang til fungerende toaletter. Nei, bør eldre tenke mer om aksjonærene faktisk bli veldig skuffet hvis de ikke får heftig avkastning.

0

Jobylon

September 27, 2011

Sist gang jeg søkte jobb, fikk jeg god hjelp av Jobylon. Det var litt mindre enn fantastisk faktisk hva en god jobb de klarte å ordne for meg. Jeg lærte den harde-like lav selvfølelse så lenge og grunnene har valgt å bo på et altfor lavt i forhold til min faktiske ferdigheter. Jeg kan ikke forestille seg at noen hadde gjort det bedre enn jobylon, nei. Nå er jeg litt med å søke en ny jobb igjen. Ikke at det er noe galt med min nåværende kurset. Nei, jeg liker det helt fint og kunne sikkert være her mange flere år. Men noe forteller meg at det er på tide å gå videre. Jeg har øyne del-veis øst også. Øst har hatt en sterk tiltrekning for meg i lang tid nå og jeg ikke lenger tror at jeg har evnen til å motstå. Jeg bare må fortsette, slette, videresende, og ja hjem.

0